Лични данни

САЙН СПОРТ ЕООД зачита неприкосновеността на личните данни на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата им. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни влязла в сила от 25.05.2018г. е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.sign-sport.bg.
Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Sign-sport.bg  използва предоставената доброволно от вас информация (трите имена, телефонен номер, адрес и електронен адрес) с цел да : 

1. Подобри качеството си на обслужване.

2. Да информира клиента за статуса на направената от него поръчка.

3. Да улесни начина за доставяне на поръчаната от клиента стока.

4. Sign-sport.bg запазва своето право да използва предоставената от клиента информация за изпращане на промоции,  рекламни съобщения и предложения на стоки, запитвания и други законосъобразни цели. Освен при несъгласие на клиента, с което ни е уведомил на посочения в сайта sign-sport.bg електронен адрес за контакти.

САЙН СПРТ ЕООД се задължава да не разкрива при никакви обстоятелства предоставената на сайта sign-sport.bg лична информация от клиентите на трети лица. Освен в случаите, когато е длъжен по силата на закона да предостави нужната информацията на упълномощени за това лица, държавни органи и институции.


При използването на sign-sport.bg клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранени според политиката на сайта. 

 

САЙН СПОРТ ЕООД запазва своето право да променя посочените условия за поверителност, като последните са валидни, считано от тяхното публикуване в сайта sign-sport.bg.